บริษัทบางกอกแกรนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยมุ่งเน้นการบริหารงานก่อสร้างตามคุณภาพมาตรฐานสากลกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและหวังความก้าวหน้าในอาชีพมาร่วมงานกับบริษัทฯเพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการพนักงาน

ค่าครองชีพ , ค่าวิชาชีพ, ค่าอาหารกลางวัน, ที่พัก, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ ,ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ตรวจสุขภาพประจำปี, ฝึกอบรมประจำปี, ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัสประจำปี

เวลาทำการ : จันทร์– เสาร์ 8.00-17.00น.

การเดินทาง

 1. หากมาทางถนนรามอินทรากม.4 เข้าทางซอยรามอินทรา14 (มัยลาภ)

  - รถโดยสารประจำทางสาย26 , 95 , 95ก, 126 , 150 , 520 , 554 , 1009

  - รถตู้สายรังสิต-ม.ราม1 , สะพานใหม่-ม.ราม1 , รังสิต-มีนบุรี, ม.เกษตรฯ-มีนบุรี, จตุจักร-มีนบุรี,อนุสาวรีย์ฯ-มีนบุรี,งามวงศ์วาน-มีนบุรี, แคลาย-มีนบุรี, ปากเกร็ด-มีนบุรี, บางบัวทอง-มีนบุรี

 2. หากมาทางถนนเกษตรฯ-นวมินทร์เข้าทางซอยประเสริฐมนูกิจ29

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. รูปถ่ายขนาด1นิ้วหรือ2 นิ้ว จำนวน1รูป
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาใบปริญญาli>
 3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (มีค่าวิชาชีพให้)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาหลักฐานทางทหาร
 7. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน/ใบผ่านงาน/สลิปเงินเดือน
 8. เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คุณศิริกาญจน์

บริษัทบางกอกแกรนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด

2/24 ซอยประเสริฐมนูกิจ29แยก4ถนนประเสริฐมนูกิจแขวง/เขตลาดพร้าวกทม. 10230

โทร 084-694-5121 , 0-2907-3086 ต่อ0 Line ID : koy.good

E-Mail sirikarn@bkkgrand.co.th Facebook ฝ่ายบุคคล บางกอกแกรนด์คอนสตรัคชั่น

Project Manager
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั้งโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามงบประมาณโครงการและกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี

-วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีใบ กว.)

-มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง10 ปี ขึ้นไป

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

Project Engineer
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหมดในโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการนั้นๆเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามงบประมาณโครงการและกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ

- เพศชายอายุ 30-40 ปี

- วุฒิปริญญาตรีถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

Site Engineer
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างพร้อมทั้งควบคุมงานก่อสร้างของพนักงานรายวันหรือผู้รับเหมาในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ
คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 25-30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 2 ปี ขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

Cost Engineer
รายละเอียดงาน ศึกษาทำความเข้าใจจัดเตรียมตรวจสอบหาข้อมูลและจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายรับและงบประมาณการก่อสร้างเพื่อให้สามารถประเมินพยากรณ์สถานะโครงการด้านต้นทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี

Estimate Engineer
รายละเอียดงาน คำนวนปริมาณงานก่อสร้างเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำต้นทุนประมาณการเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประมาณราคา เพื่อยื่นประมูลงานทั้งงานโครงสร้าง และงาน สถาปัตย์ฯ อย่างน้อย 1 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี

Draftman
รายละเอียดงาน เขียนแบบรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม เพื่อให้ได้ข้อสรุปของแบบที่ใช้อ้างอิงสำหรับงานก่อสร้าง ตลอดจนรายละเอียดของรายการประกอบแบบทั้งหมดของโครงการ ให้มีความเป็นไปได้จริงในการก่อสร้างโครงการนั้นๆ ทั้งให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการและงบประมาณที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี

- วุฒิ ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง , เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการเขียน Shop Drawing (งานโครงสร้าง/สถาปัตย์ฯ/งานระบบ)

- มีทักษะทางด้านการอ่านแบบและถอดแบบ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี

Foreman
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างของพนักงานรายวันหรือผู้รับเหมาในส่วนที่ตนได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ
คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 25-45 ปี

- วุฒิ ปวช.ถึง ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างด้านโครงสร้าง และสถาปัตย์ฯ อย่างน้อย 3 ปี

Surveyor
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการวางแนวและระดับงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ
คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 25-45 ปี

- วุฒิ ปวช.ถึง ปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ ก่อสร้าง โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 3 ปี

Safety
รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแลให้ทุกคนในโครงการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 23-45 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ,วุฒิ ปวส. แต่มีวุฒิบัตร ในระดับ จป.วิชาชีพ-จป.เทคนิค

- มีประสบการณ์ทำงานในโครงการก่อสร้างวางแผนการบริหารจัดการระบบควบคุมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโครงการ

สามารถจัดทำเอกสารส่งราชการได้

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

Site Admin
รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแลรับผิดชอบและช่วยประสานงาน, ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของโครงการให้เกิดความราบรื่น เช่น การเบิกค่าใช้จ่าย , การเบิกวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ , การเคลียร์บิล , การขอน้ำ-ขอไฟฟ้า-ขอโทรศัพท์-ขอ Internet , การจัดหาที่พัก , การดูแลทรัพย์สินในโครงการ เป็นต้น
คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี/p>

- วุฒิปวช. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 2 ปี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

สมัครงาน

ขื่อ - นามสกุล*:

เบอร์ติดต่อ*:

อีเมล์:

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
รูปภาพ:

เอกสารสมัครงาน:

Captcha image
Can't read the image? Click here to refresh.