บริษัทบางกอกแกรนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด 

2/24 ซอยประเสริฐมนูกิจ29แยก4ถนนประเสริฐมนูกิจแขวง/เขตลาดพร้าวกทม. 10230

โทร  0-2907-3086  โทรสาร 0-2907-3087

E-Mail admin@bkkgrand.co.th