บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


บริษัท บางกอกแกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดก่อตั้งโดย อดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ร่วมกับบริษัท คอนส์เบอร์รี่ คอนสตรัคชั่นจากัด พร้อมทั้ง พันธมิตรในธุรกิจก่อสร้างครบวงจร เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้


1. รับเหมาก่อสร้างอาคาร งานระบบประกอบอาคาร


2. รับเหมาตกแต่งภายใน


ประวัติการดำเนินธุรกิจ (Company History)


2558

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
โครงการ True งานก่อสร้างอาคาร AN (B2B) -3 Site งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานระบบ มูลค่ารวม 31.93 ล้านบาท
งานบันไดเหล็ก ด้านหน้าอาคาร DD Mall-จตุจักร มูลค่า 4.49 ล้านบาท
โครงการปรับปรุงอาคาร DD Mall-จตุจักร (อ.6) มูลค่า 1.88 ล้านบาท
โครงการอาคารชุมสาย True (B2B) งานระบบประกอบอาคาร 6 Siteงาน 14.59 ล้านบาท

2559

โครงการ True งานเตรียมพื้นที่สำหรับงานก่อสร้าง (Site Preparation) ชุมสายโทรศัพท์ AN - 3 Site งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานระบบ มูลค่ารวม 5.0 ล้านบาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร มูลค่า 12.52 ล้านบาท
โครงการก่อสร้างอาคาร New MSC TYB (True Move H Universal Communication Company Limited) มูลค่า 122.0 ล้านบาท
โครงการ ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ร้าน True shop Central Rattanathibate มูลค่า 0.9 ล้านาท